Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Đồng Thanh

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcsdongthanh@edu.viettel.vn